Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Lokalizacja sklepów IKEA w województwie podlaskim z zastosowaniem prawa grawitacji demograficznej Reilly'ego Małgorzata Gerus-Gościewska s. 5-14
Zróżnicowanie powierzchniowej i własnościowe lasów województwa wielkopolskiego Jakub Glura Piotr Gołojuch Roman Jaszczak Sandra Wajchman s. 15-26
Identyfikacja funkcji zadrzewień przydrożnych Małgorzata Dudzińska Katarzyna Kocur-Bera s. 27-39
Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Przystani Kortowskiej Paulina Cywińska Tomasz Podciborski s. 41-46
Obwodnice Olsztyna w aspekcie prawnym, planistycznym i zmiany użytkowania ziemi Sławomir Sobotka s. 47-57
Ocena atrakcyjności przestrzeni Dworca Głównego PKP w Olsztynie w aspekcie preferencji podróżnych Tomasz Podciborski Ewelina Zabrodzka s. 59-69