Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Zamówienia publiczne w gospodarce przestrzennej Hanna Krajewska s. 5-17
Weryfikacja metodyki wyboru optymalnego użytkowania ziemi wg Bajerowskiego dla potrzeb zarządzania przestrzenią planistyczną Marek Patrycjusz Ogryzek s. 19-34
Analiza efektywności inwestycji w nieruchomości z uwzględnieniem efektu ekologicznego na przykładzie małej elektrowni wodnej Mirosław Bełej Anna Ostrowska s. 35-53
Modelowanie czynszu najmu lokali użytkowych gminy z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Magdalena Kołek Andrzej Muczyński s. 55-67