Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Krajobrazy glebowe wybranych form geomorfologicznych terenu okolic Olsztyna Arkadiusz Bieniek s. 5-18
Czynniki determinujące wartość rynkową gruntu rolnego i wartość gruntu w postępowaniu scaleniowym Małgorzata Dudzińska s. 19-28
Lokalizacja w gospodarce przestrzennej na podstawie atraktora funkcji budowlanej Małgorzata Gerus-Gościewska s. 29-38
Polityka rozwoju turystyki wiejskiej i kierunki zmian w zagospodarowaniu turystycznym regionu Umbrii (Włochy) Agnieszka Jaszczak s. 39-47
Odbiór i estetyczne formowanie krajobrazu Małgorzata Kadelska s. 49-54
Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową : część 2 Katarzyna Kocur-Bera s. 55-64
Rozwój polskiej wsi w programach finansowanych przez Unię Europejską Jacek Willecki Anna Łapińska s. 65-72
Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Andrzej Muczyński s. 73-84
Zmiany krajobrazu wiejskiego zagrożeniem dla zachowania tożsamości miejsca Zuzanna Borcz Irena Niedźwiecka-Filipiak s. 85-97
Zadrzewienia śródpolne jako cenny element krajobrazów rolniczych Magdalena Nowak-Rząsa s. 99-106
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce na tle innych krajów : część 1 Karol Gobczyński Małgorzata Renigier-Biłozor s. 107-119
Dziedzictwo kulturowe w krajobrazie wiejskim ziemi przemyskiej Anna Bach Anna Wajda s. 121-128
The procedures of land acquisition for public roads construction : similarities and differences on the example of selected countries Marek Walacik Sabina Źróbek s. 129-142
Wiejski park w Pitynach i jego zagospodarowanie Zdzisław Kawecki Jadwiga Waźbińska s. 143-150
Some problems of compulsory acquisition of land for public purposes Ryszard Źróbek s. 151-159