Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Kierunki zmian użytkowania ziemi na tle naturalnych warunków rolniczej działalności przestrzeni produkcyjnej Lubelszczyzny Wanda Harkot Halina Lipińska Teresa Wyłupek s. 5-16
Tradycyjne gatunki roślin ozdobnych we współczesnych ogrodach Roztocza (Teodorówka i Korytków Duży) Jerzy Hetman Mieczysław Kseniak Krystyna Pudelska s. 17-27
Drzewostan parku ziemskiego w Kłodzinie w porównaniu ze stanem z roku 1979 Katarzyna Gródka Zdzisław Kawecki Wiktor Knercer Jadwiga Waźbińska s. 29-37
Dzierżawa międzysąsiedzka oraz od Agencji Nieruchomości Rolnych jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych Katarzyna Kocur-Bera s. 39-49
Rola gospodarstwa rolnego w zagospodarowaniu przestrzennym wsi Zbigniew Kuriata s. 51-61
Stan zachowania parku przydworskiego w Wierzchowiskach Agnieszka Oleś Krystyna Pudelska Aneta Świder s. 63-72
Efektywność zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarce nieruchomościami mieszkaniowymi : część 2 Karol Gobczyński Małgorzata Renigier-Biłozor s. 73-85
Gospodarka przestrzenna w gminie Dywity : aspekt ilościowy i finansowy Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 87-99
Kalwaria Warmińska w Głotowie : inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem Mariusz Antolak Magdalena Swaryczewska s. 101-110
Chosen rules of public real estate resources management in post-social countries Ryszard Źróbek Alina Źróbek-Różańska s. 111-118