Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Jakość wskaźnika zmiany cen nieruchomości wyznaczonego na podstawie analizy par nieruchomości podobnych Agnieszka Bitner s. 5-13
Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w gminach sąsiadujących z dużym miastem Anna Kluska s. 15-26
Wykorzystanie platformy GIS w zarządzaniu kryzysowym Katarzyna Kocur-Bera s. 27-39
Ocena stopnia aktywności lokalnej polityki mieszkaniowej w wybranych gminach miejskich Andrzej Muczyński s. 41-51
Metodyka wprowadzania przeciwpożarowych elementów systemów wodociągowych w zarządzaniu nieruchomościami Mariusz Ogniewski Ryszard Źróbek s. 53-61
Ocena stanu ładu przestrzennego terenów zabudowy wsi warmińskiej Karolina Jędrzejewska Tomasz Podciborski s. 63-79
Perception, evaluation and social views of safe space Agnieszka Szczepańska s. 81-89
Sporządzanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Piotr Dynowski Anna Źróbek-Sokolnik s. 91-101