Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Potencjał uwarunkowań przestrzennych godpodarstw w gminach województwa dolnośląskiego, w którym zrealizowano scalenia gruntów rolnych Małgorzata Dudzińska s. 7-20
Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. na poziom dochodów budżetu gmin z opłat za użytkowanie wieczyste na przykładzie Gminy Piła Julita Grzegrzółka s. 21-32
Algorytm oceny ryzyka powstania strat na obszarach wiejskich z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych Katarzyna Kocur-Bera s. 33-47
Metody doboru cech diagnostycznych do wyznaczania pól czynności i modelowania wartości katastralnej Jan Kuryj Oksana Kuryj-Wysocka s. 49-64
Analiza modeli statystycznych prognozy rozwoju demograficznego na przykładzie miasta Olsztyna Marek Ogryzek s. 65-73
Definiowanie obszarów wiejskich w wybranych krajach UE Elżbieta Zysk Alina Źróbek-Różańska s. 75-85