Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Ocena innowacyjnej architektury Poznania a wzrost atrakcyjności miasta Waldemar W. Budner Kinga Pawlicka s. 5-20
Wyznaczenie obszarów leśnych przydatnych do celów wypoczynkowych w najbliższym sąsiedztwie Rzeszowa Tomasz Dudek s. 21-28
Ramy instytucjonalne scalenia gruntów : porównanie w Polsce i w wybranych krajach Europy Małgorzata Dudzińska Katarzyna Kocur-Bera s. 29-39
Wyciągi narciarskie a pojęcie budowli z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 r. na tle orzecznictwa Anna Klimach s. 41-49
System planowania przestrzennego RFN w aspekcie rozwoju regionalnego Józef Hernik Grzegorz Olejniczak s. 51-65
Metoda oceny stanu ładu przestrzennego terenów cmentarzy komunalnych Maria Osiekowicz Tomasz Podciborski s. 67-75
Ocena atrakcyjności przestrzeni parku miejskiego w Ostrołęce Magdalena Krukowska Tomasz Podciborski s. 77-88
Landscape values and functional changes of suburban areas : a case study of Göttingen (Germany) Agnieszka Jaszczak Linda Szűcs s. 89-99
Ochrona różnorodności biologicznej w kształtowaniu terenów zieleni na przykładzie trawników Ewa Trzaskowska s. 101-110