Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Wpływ infrastruktury transportowej na zachowania komunikacyjne jako element zarządzania mobilnością na przykładzie Tauron Areny Kraków Krystian Adam Banet Sylwia Rogala s. 7-18
Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym Sławomir Goliszek Marcin Połom s. 19-34
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a średnie ceny gruntów rolnych w Polsce w latach 2009-2014 Małgorzata Dudzińska Barbara Prus s. 35-47
Wpływ funduszy europejskich na zmiany przestrzenno-funkcjonalne na przykładzie miasta Ostródy Patrycja Karolina Szarek s. 49-64
Integracja podsystemów transportowych komunikacji publicznej Poznania w oparciu o dworce miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem dworca kolejowego Poznań Górczyn Wojciech Wachowiak s. 65-80