Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Wykorzystanie środków z UE na program "Zalesianie gruntów rolnych" w wybranych województwach i ich wpływ na zmianę sposobu użytkowania terenu Justyna Cwalińska Paula Dąbek Arkadiusz Stankiewicz s. 7-19
Gospodarowanie mieniem portowym i mieniem gminnym : zarys problemu Agnieszka Dawidowicz Anna Klimach Agata Szpara s. 21-42
Rozpoznanie skuteczności pozyskania i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia na przedsięwzięcia infrastrukturalne w gminach : studium przypadków Małgorzata Dudzińska s. 43-59
Specyfika prawnych i metodologicznych uwarunkowań wyceny nieruchomości o charakterze zabytkowym Janusz Jasiński s. 61-73
Identyfikacja subpopulacji o podobnych charakterystykach w aspekcie ekstremalnych zjawisk pogodowych Katarzyna Kocur-Bera s. 75-89