Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Metody oceny wartości komunikacyjnej miasta jako instrument do planowania zrównoważonego systemu transportowego Daria Adamska s. 7-14
Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości Agnieszka Bieda Agnieszka Pęska Agnieszka Szałajko s. 15-29
Znaczenie heurystyki zakotwiczenia i dostosowania w procesie wartościotwórczym na rynku nieruchomości Justyna Brzezicka s. 31-44
Planowanie w zarządzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi Andrzej Muczyński s. 45-58
Ocena przydatności danych skanowania laserowego do inwentaryzacji drzew rosnących pojedynczo i w zadrzewieniach liniowych Krzysztof Będkowski Milena Nowak s. 59-69
Aleje przydrożne gminy Dobre Miasto - przegląd i potrzeby uzupełnienia drzewostanów Piotr Dynowski Mieczysława Aldona Fenyk Anna Źróbek-Sokolnik s. 71-89