Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Analiza przestrzenna dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem regresji ważonej geograficznie Radosław Cellmer s. 5-14
Sztynort : naturalne wnętrze krajobrazowe w synergii z dziedzictwem kulturowym Wiesława Gadomska s. 15-26
Kierunki zmian składu gatunkowego runi na trawnikach rekreacyjnych Kazimierz Grabowski Stefan Grzegorczyk Agata Głowacka Henryk Kwietniewski Emilia Marks s. 27-34
Zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranych założeń dworsko-parkowych regionu Kociewia Agnieszka Jaszczak Krzysztof Młynarczyk Aleksandra Woźnicka s. 35-43
Plonowanie i cechy biometryczne owoców rokitnika zwyczajnego Hippophaë rhamnoides L. Anna Bieniek Zdzisław Kawecki Marina Szałkiewicz s. 45-53
Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową : część 1 Katarzyna Kocur-Bera s. 55-62
Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe doliny rzeki Główna Anna Kryszak Jan Kryszak s. 63-69
Programy rolnośrodowiskowe i fundusze UE a kształtowanie i ochrona krajobrazu rolniczego Mieczysława Aldona Fenyk Krystyna Kuszewska s. 71-82
Kształtowanie i zdobienie obszarów rolniczych według P. J. Lennégo na podstawie projektu wykonanego dla majątku Radaczewo Bożena Łukasik s. 83-94
Pola uprawne i użytki zielone we współczesnym krajobrazie rolniczym Marek Marks Janusz Nowicki s. 95-106
Supplementing incomplete databases on the real estate market with the use of the rough set theory Małgorzata Renigier-Biłozor s. 107-115
Przekształcenia w składzie dendroflory w dolinie środkowej Warty Tadeusz Tylkowski s. 117-124
Stan zachowania dawnych założeń parku ziemskiego w Szymonowie Zdzisław Kawecki Wiktor Knercer Jadwiga Waźbińska s. 125-133