Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoretyczne rozważania nad identyfikacją możliwych stanów zagospodarowania przestrzeni Iwona Cieślak Ryszard Cymerman s. 5-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomnik Jana Zamojskiego w historycznej przestrzeni założenia pałacowego w Zamościu Wojciech Przegon s. 21-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba określenia zmian w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w związku z przeznaczeniem gruntów rolnych pod zalesienie Teresa Dzikowska s. 39-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nabywanie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców w Polsce w latach 1999-2005 Roman Kisiel Wiesława Lizińska Renata Marks-Bielska s. 47-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości Agnieszka Bitner s. 59-66
  Zacytuj
 • Udostępnij