Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Application of GIS technology to assess the affect od sea level rise on agricultural land : case study of Nghia Hung District, Nam Dinh Province Le Thi Giang Tran Quoc Vinh s. 7-14
Koncepcja ogrodu dla osób niepełnosprawnych przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie Beata Płoszaj-Witkowska Magdalena Zamojska s. 15-23
Ocena atrakcyjności przestrzeni Parku im. Prof. D. Wanica w Olsztynie Anna Michno Tomasz Podciborski s. 25-37
Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi w strefie podmiejskiej Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem Brąswałdu, Dorotowa i Jonkowa Sławomir Sobotka s. 39-57
Analiza porównawcza wybranych geoportali europejskich Agnieszka Dawidowicz Monika Sońta s. 59-76