Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Podmiotowość regionów a polityka i rozwój regionalny : kontekst polski i europejski Waldemar W. Budner s. 5-17
Rewitalizacja obszaru śródmieścia w aspekcie lokalnego programu rewitalizacji miasta Olsztyna Anna Cellmer Ryszard Źróbek s. 19-27
Alternatywna procedura ustalania współczynników wagowych cech przestrzeni przy ustalaniu funkcji obszaru Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 29-39
Wartościowanie gruntów rolnych za pomocą ekonomicznych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 41-47
Analiza wpływu prac termomodernizacyjnych na wartość rynkową lokali mieszkalnych w zasobach wielorodzinnych Mirosław Bełej Piotr Gulmontowicz s. 49-63
Specyfika zarządzania nieruchomością szkolną Zbigniew Sujkowski s. 65-73
Wybrane problemy gospodarki odpadami w Łodzi w świetle dyrektyw UE Agnieszka Kubacka s. 75-91