Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Preferencje nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu Maria Trojanek s. 5-19
Procedura ustalania stanu prawnego gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych na potrzeby przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego Martyna Michalska Agnieszka Napiórkowska-Baryła s. 21-30
Zagospodarowanie terenu jako czynnik stymulacji zmysłowej osób niepełnosprawnych intelektualnie Kamila Adamczyk s. 31-41
System opodatkowania nieruchomości w Polsce jako element gospodarki nieruchomościami gminy : specyfikacja istotnych problemów Sebastian Kokot s. 43-55