Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Lokalizacja i rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wymiarze wybranych elementów ładu przestrzennego na przykładzie Olsztyna Anna Cellmer s. 5-13
Rozwój branży Information Technology w miastach "ściany wschodniej" Marek Kułak s. 15-25
Propozycje ukształtowania transformacji rolnictwa państwowego w świetle dotychczasowej ewolucji własności rolnej Skarbu Państwa Piotr Michał Kosmęda s. 27-36
Zastosowanie logiki rozmytej do identyfikacji i lokalizacji strefy przejściowej miasta i wsi Andrzej Biłozor s. 37-51
Wykorzystanie multitemporalnych zdjęć lotniczych do oceny zmian sposobu zagospodarowania przestrzennego okolic zbiornika wodnego Domaniów Bogusława Kwoczyńska s. 53-58
Rozważania dotyczące krajobrazów obszarów chronionych na przykładzie Bieszczadów Urszula Litwin Danuta Sochacka s. 59-66
Efektywność systemu zieleni miejskiej w aspekcie jego funkcji rekreacyjnej Aleksandra Lis s. 67-81
Budowa modelu geostatystycznego z wykorzystaniem reszt Małgorzata Renigier s. 83-96