Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Grupowanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem sieci Kohonena Adam Muczyński s. 5-15
Wpływ warunków umowy najmu na wartość bieżącą czynszu Anna Banaszek Sebastian Banaszek s. 17-23
Kształtowanie przestrzeni wewnątrz osiedli zamkniętych : przykład Torunia Paweł Brodowski s. 25-32
Wartościowanie gruntów budowlanych za pomocą ekonomicznych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 33-40
Rozkład jednostkowych cen nieruchomości gruntowych Agnieszka Bitner s. 41-50
Ustalenie stopnia zapotrzebowania na dane ewidencyjne w gospodarce przestrzennej Kazimierz Zwirowicz s. 51-61