Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Percepcja wzrokowa krajobrazu miasta w aspekcie sezonowej zmienności barw dendroflory Ewa Mackoś-Iwaszko Joanna Renda s. 5-15
Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na wartość nieruchomości mieszkaniowych Małgorzata Renigier-Biłozor s. 17-33
Analiza wizualna krajobrazu przy głównych trasach wjazdowych do Lublina Ewa Trzaskowska s. 35-44
Zasady usprawnienia wybranych procedur ewakuacji w procesie zarządzania nieruchomościami Mariusz Ogniewski Marek Piotrowski Ryszard Źróbek s. 45-55
Peculiarities of practicing employment contracts in agriculture : a Lithuanian case Jolanta Vilkevièûtë Jan ŽŽukovskis s. 57-67