Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Koncepcje wartości nieruchomości Sabina Źróbek s. 5-13
Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą znormalizowanych wskaźników istotności terenu Urszula Litwin Paweł Zawora s. 15-27
Atrybuty kształtujące ceny lokali mieszkalnych na przykładzie miasta Olsztyna Oksana Kuryj Jan Kuryj s. 29-40
Ekonometryczne modelowanie wykorzystania zasobów nieruchomości Radosław Wiśniewski s. 41-55