Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi Ryszard Źróbek Alina Źróbek-Różańska s. 5-13
Weryfikacja metodyki wyboru optymalnego modelu prognozy rozwoju demograficznego dla potrzeb zarządzania przestrzenią planistyczną Tobiasz Adrian Gałązka Marek Patrycjusz Ogryzek s. 15-26
Leśna przestrzeń produkcyjna w decyzjach i dokumentach planistycznych sporządzanych na obszarze gminy Maria Hełdak s. 27-33
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do masowej wyceny nieruchomości na małych rynkach Małgorzata Renigier-Biłozor s. 35-51