Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Infrastruktura społeczna jako czynnik kreatywności i konkurencyjności w rozwoju miasta w aspekcie działalności władz lokalnych : na przykładzie miasta Olsztyna, stolicy regionu Warmii i Mazur w północno-wschodniej Polsce Anna Cellmer s. 5-15
Analiza polityki czynszowej w gminnych zasobach mieszkaniowych w Polsce Małgorzata Renigier-Biłozor Zbigniew Sujkowski s. 17-42
Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce Waldemar W. Budner s. 43-58
Recreational space valorisation in Western Pomerania district Eliza Kalbarczyk Robert Kalbarczyk s. 59-73
Wskaźniki osiągnięć w praktyce zarządzania lokalnej administracji publicznej Jacek F. Nowak s. 75-86