Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
A study on some factors which influence management of agricultural land use in Sontay Town, Hanoi City, Vietnam Bui Tuan Anh Nguyen Dinh Bong Do Thi Tam s. 7-25
Interpretacja zmian użytkowania i pokrycia terenu na obszarach wiejskich w kontekście przemian demograficznych Krzysztof Będkowski Mariusz Ciesielski s. 27-41
Użytkownik wieczysty jako strona podmiotowa służebności przesyłu : zarys problemu Anna Klimach s. 43-48
Social reponsibility of university : case study of project A.C.T.I.V.E Mirko Jokić Katica Križanović s. 49-58
Opracowanie mapy oceny warunków przestrzennych działek użytkowanych rolniczo Tomasz Podciborski s. 59-67
Wielowymiarowość procesu rewitalizacji w ujęciu metodycznym Małgorzata Prusik Ryszard Źróbek s. 69-78
Analiza obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w strefie podmiejskiej Olsztyna Sławomir Sobotka s. 79-107