Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Procesy metropolizacji i rozwoju metropolii w Polsce Waldemar W. Budner s. 5-16
Gospodarowanie zasobami nieruchomości w warunkach rynkowych : część 1 Artur Janowski Radosław Wiśniewski s. 17-29
Przemiany w strukturze pracujących na obszarach wiejskich Dolnego Śląska Maria Hełdak s. 31-40
Zależność cena - pole powierzchni dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych Agnieszka Bitner s. 41-53