Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Rozmieszczenie wiejskich szkół w sieci osadniczej na przykładzie Dolnego Śląska Zuzanna Borcz Irena Niedźwiecka-Filipiak s. 5-17
Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Marta Borowska s. 19-28
Przemysł kreatywny w gospodarce miast Anna Cellmer s. 29-37
Wpływ rozbudowy drogi krajowej S22 na strukturę przestrzenną gminy Młynary Katarzyna Kocur-Bera s. 39-48
Rola partycypacji społecznej w kształtowaniu terenów zieleni miasta Magdalena Nowak-Rząsa s. 49-54
Zbiorowiska synantropijne : niedoceniony potencjał współczesnych miast Ewa Trzaskowska s. 55-66