Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Państwo] Jan Gawęcki s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 4
Gospodarka przestrzenna jako dziedzina wiedzy i praktyki kształtująca ład przestrzenny Ryszard Cymerman Barbara Grządka Luiza Tyszko s. 5-15
Gospodarka przestrzenna jako dyscyplina naukowa i jej związki z zarządzaniem Andrzej Muczyński s. 17-31
Identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku Maria Hełdak s. 33-65
Cena w turystyce wiejskiej jako stymulanta aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich Jerzy Oleszek s. 67-77
Analiza statystyczna krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych w latach 1996-1999 Agnieszka Bitner Marek Ptak s. 79-87
Zasady modelowania wydzielenia ceny gruntu z ceny całej nieruchomości w wycenie masowej Radosław Wiśniewski s. 89-100
Zasady określania wielkości powierzchni gruntu niezbędnego do korzystania z nieruchomości lokalowych Sebastian Banaszek s. 101-111
Lasy w przestrzeni województwa lubelskiego Jadwiga Michalczyk s. 113-125
Zazielenienie działki siedliskowej : przyjęcie modelu działki oraz studium projektowe Tomasz Malczyk s. 127-134
Rozwój sieci wielkoprzestrzennych obiektów handlowych w aspekcie racjonalnej polityki regionalnej Anna Elżbieta Cellmer s. 135-145
Wybrane elementy małej architektury w parkach dworskich Zuzanna Borcz Monika Czechowicz s. 147-157