Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu Tomasz Bajerowski Anna Kowalczyk s. 5-20
Modelowanie procesu ewakuacji w przypadku zagrożeń terrorystycznych Andrzej Biłozor Szymon Czyża Karol Szuniewicz s. 21-30
Wykorzystanie algorytmów genetycznych do prognozowania stanów przestrzeni miejskiej w procesie proaktywnego przeciwdziałania zagrożeniom Andrzej Biłozor Szymon Czyża Karol Szuniewicz s. 31-43
Możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych na potrzeby rozpoznania, analizy terenu i wizualizacji sytuacji operacyjnej w działaniach policyjnych Robert Częścik s. 45-53
Możliwości narzędzi analitycznych w policji a aspekt geoprzestrzenny Maciej Hausman Wojciech Szczepański s. 55-66
Opracowanie systemu wspomagania podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych oraz teorii zbiorów przybliżonych w procesie kształtowania bezpieczeństwa przestrzeni Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor s. 67-77
GIS w analizie kryminalnej : praktyczny wymiar spraw realizowanych w Wydziale Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Maciej Hausman Krystian Wojciechowski s. 79-92
Kurierzy gotówkowi - sprzymierzeńcy organizacji przestępczych i terrorystycznych Radosław Wrzosek Przemysław Wrzosek s. 93-105
Analiza przestrzenna a taktyczne rozpoznanie obszaru działań pododdziału antyterrorystycznego policji Waldemar Zubrzycki s. 107-113