Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Zróżnicowanie oraz przekształcanie detalu architektonicznego w wizualnym odbiorze zabudowy na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda Mariusz Antolak s. 5-13
Słupsk commune as a case study of accession of property due to its division and construction of new technical infrastructure Leszek Dawid s. 15-24
Pojęcie "land management" oraz "land administration" Marta Gross s. 25-33
Metoda oceny stanu ładu przestrzennego ścieżek pieszo-rowerowych Justyna Maćkowska Tomasz Podciborski s. 35-47
Ocena zabudowy zagrodowej w aspekcie ładu przestrzennego Agnieszka Dąb Tomasz Podciborski s. 49-57