Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3-4
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Brzozówka-Nowa Jastrząbka Stanisław Bacior s. 5-14
Naturalne uwarunkowania zagospodarowania i rozwoju przestrzeni wiejskiej na obszarach lessowych województwa lubelskiego Bogusława Baran-Zgłobicka Leszek Gawrysiak Wojciech Zgłobicki s. 15-27
Percepcja a planowanie krajobrazu wiejskiego Sebastian Bernat s. 29-39
Problemy cyfryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 Anna Bielska s. 41-48
Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju Gabriela Czapiewska s. 49-63
Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich Marek Grabowski Jarosław Skorwider s. 65-72
Conditions of sustainable development of rural tourism based on the example on the Kozłowo commune, province of Warmia and Mazury Tomasz Kajetan Czarkowski Anna Hakuć-Błażowska Krzysztof Kupren Konrad Turkowski s. 73-83
Dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez mieszkańców na przykładzie miasta i gminy Strzelin Bartosz Jawecki Marcin Sobota Katarzyna Tokarczyk-Dorociak s. 85-96
Means of assessment of the environmental quality of the rural areas in Poland on the basis of State Environmental Monitoring data (2000-2009) Mariusz Kistowski s. 97-115
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa Anna Kołodziejczak Roman Rudnicki s. 117-133
Impact of tourist facility development on the transformation of the rural landscape Emilia Marks s. 135-144
Postęp w produkcji roślinnej i jego wpływ na krajobraz rolniczy Michał Markowski Marek Marks s. 145-154
Źródła informacji o nazwach miejscowych na przykładzie obszarów leśnych Tomasz Olenderek s. 155-164
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Adam Pawlewicz Katarzyna Pawlewicz s. 165-175
Ocena walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Reszel pod kątem rozwoju turystyki Emilia Marks Iwona Połucha s. 177-197
Tasks and expected results of the rural areas development : Lithuanian and Polish cases Iwona Połucha Jan Žukovskis s. 199-207