Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi na potrzeby pozyskiwania danych przestrzennych - ramy prawne Anna Banaszek Sebastian Banaszek Aleksander Żarnowski s. 7-19
Rozwój sieci komunikacyjnej Torunia jako przykład przestrzennego wymiaru studentyfikacji Magdalena Dolińska Leszek Dąbrowski Daria Godzieba Stefania Środa-Murawska s. 21-31
Ocena efektywności funkcjonowania wrocławskiego roweru miejskiego Paulina Drużyńska Jan Kazak Joanna Knysak Małgorzata Świąder s. 33-45
Potencjał rzek jako element zrównoważonej polityki miejskiej - przykład Bydgoszczy Agnieszka Kempa Krzysztof Rogatka Maciej Surmacewicz s. 47-61
Przystanek dla ludzi - analiza społecznego wymiaru przystanków komunikacji miejskiej Joanna Zyber s. 63-76