Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2013, Numer 3 (141)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
PRL: pamięć podzielona, społeczeństwo przesiedlone Ryszard Nycz s. 6-10
Komunistki i duch transgresji : "przypadek" Wandy Wasilewskiej Agnieszka Mrozik s. 11-35
Współczesny dyskurs historyczny o polskim komunizmie w perspektywie narratologii Katarzyna Chmielewska s. 36-51
PRL w biografii : uwagi wstępne Grzegorz Wołowiec s. 52-59
Dyskurs kresowy i kwestia Innego – wokół Chełmszczyzny Jan P. Hudzik s. 60-83
Dwudziestolecie versus dwudziestolecie? : o przypadkach poezji najnowszej z perspektywy historyka literatury Andrzej Niewiadomski s. 84-107
Humanistyczne manifesty teoretyków literatury : (zamiast recenzji) Grzegorz Gazda Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 109-114
Francuska, amerykańska czy polska? : o historii pewnej teorii Piotr Śniedziewski Ewa Domańska (aut. dzieła rec.) Mirosław Loba (aut. dzieła rec.) s. 115-125
Czego chcą od nas rękopisy? Olga Szmidt Paweł Rodak (aut. dzieła rec.) s. 126-133
Pamięć negatywna : komunizm i/a sprawcy Anna Artwińska s. 135-149
Traktorzystka – o potędze wizerunku Katarzyna Stańczak-Wiślicz s. 150-163
Fotografia na tropie PRL Wojciech Wilczyk s. 164-174
Dekonstrukcja dialektyki : "Sny i kamienie" Magdaleny Tulli (wobec realizmu socjalistycznego) Marta Koszowy s. 175-190
Od Zawrocia do Karpathos : PRL i uznanie w powieści kobiecej Eliza Szybowicz s. 191-203
Spółka autorska T.P. : postaci metafikcyjne w dwóch powieściach Teodora Parnickiego Maciej Jakubowiak s. 204-226
Dyskusja Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN: "Komunizm i PRL dzisiaj". s. 227-244
Nie-miejsce pod arkadyjskim szyldem Małgorzata Mikołajczak s. 245-255
Literatura ludowa jako tworzywo ideologii, czyli o związkach folkloryzmu z mitem ziem odzyskanych : (na przykładzie zbioru baśni, podań i legend Ziemi Lubuskiej "Złota dzida Bolesława") Kamila Gieba s. 256-265
Tożsamość odzyskana? : (re)transkrypcje doświadczenia migracyjnego w powieści neo-post-osiedleńczej Kinga Siewior s. 266-289
Dylematy etnicznej narracji Andrzeja Bobkowskiego na podstawie "Szkiców piórkiem" Paweł Pijanowski s. 290-300
Oślepiająca biel : problem kolonialnego pożądania w "Dzieciach królowej Oceanii" Sygurda Wiśniowskiego Wacław Forajter s. 301-315
Od nostalgii do eksploatacji (i z powrotem) : rzut oka na topikę PRL-owską w tekstach kultury elektronicznej Krzysztof Gajewski s. 317-328
Noty o autorach. s. 329-332