Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2009, Numer 5 (119)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo i obraz Anna Nasiłowska s. 6-9
Siła dotyku : nowoczesność anachronizmu : o filozofii sztuki Georges'a Didi-Hubermana Josef Vojvodik Hanna Marciniak (tłum.) s. 11-28
Przedstawienie i prawda w kulturze doświadczenia potocznego Zbigniew Kloch s. 29-39
O naturze pośledniego owada : nowa propozycja badań nad literaturą niefikcjonalną Paweł Zajas s. 40-55
"Homo loquens" : o różnicy antropologicznej Arkadiusz Żychliński s. 56-84
O domniemanych pseudonimach Józefa Czechowicza Wojciech Kruszewski s. 85-99
Monografia po latach Sławomir Buryła s. 100-105
Ruch w uchu Adam Dziadek s. 106-110
Wszystko jest kolażem? Beata Śniecikowska s. 111-123
W pułapce wizerunków Ernst van Alphen Roma Sendyka (tłum.) s. 124-143
Odmiany wiktymizacji w pisarstwie Andrzeja Kuśniewicza Dorota Wojda s. 144-162
Obraz jako sytuacja : tragizm, podmiotowość i malarstwo według Barnetta Newmana Agnieszka Rejniak-Majewska s. 163-184
Nieznajomi to groźba... : czyżby rzeczywiście? Zygmunt Bauman Radosław Filip Muniak (tłum.) s. 185-194
"Nowa proza" : zapiski z lat siedemdziesiątych Warłam Szałamow Izabella Migal (tłum.) s. 195-207
"Człowiek - strzęp przegranej historii" : o Warłamie Szałamowie Izabella Migal s. 208-212
Literacka twórczość Cyganów/Romów : stan badań Magdalena Machowska s. 213-219
Sprostowanie. s. 220