Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2015, Numer 5 (155)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fenomenologia ucha Jakub Momro s. 7-12
Tyrania oka, pokora ucha? : o potrzebie «sound studies» Dariusz Brzostek s. 13-27
Coffifivity : dźwięk, praca kreatywna i posthegemonia Artur Szarecki s. 28-44
Malowniczość pejzażu dźwiękowego : o pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery Robert Losiak s. 45-57
Dźwięki natury a sztuka dźwięku : o rozumieniu reprezentacji w fonografii Justyna Tuszyńska s. 58-70
Odgłosy w bezgłosie : niesamowitość dźwięku według Davida Toopa Katarzyna Marak s. 71-87
W kulturze dźwięku : słuchanie literatury Andrzej Hejmej s. 88-102
Głośna poezja : uważne słuchanie w badaniach literackich Aleksandra Kremer s. 103-125
Audiobook : od brzmienia słów do głosu autora Dominik Antosik s. 126-147
Dźwiękochłonne dramaty Janusza Krasińskiego Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska s. 148-166
Bachtin raz jeszcze Zofia Mitosek s. 167-174
Próbowanie poematu prozą, czyli dylematy i roszczenia badacza genologii Agata Stankowska s. 175-187
Doświadczenie muzyki, doświadczenie w muzyce : refleksje na podstawie książki "Przeciw muzykologii niewrażliwej" Macieja Jabłońskiego Iwona Sowińska-Fruhtrunk s. 188-198
Kłopoty z innością, inność z kłopotami : recenzja książki Mariana Bieleckiego "Kłopoty z Innością" Wojciech Śmieja Marian Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 199-209
Rortiański konstruktywizm wobec krytycznego intencjonalizmu : rozważania wokół książki Danuty Szajnert Tomasz Szymon Markiewka Danuta Szajnert (aut. dzieła rec.) s. 210-228
Ziarno głosu Roland Barthes Jakub Momro (tłum.) s. 229-237
Polityka głosu Mladen Dolar s. 238-260
Słuchając hałasu i ciszy : ku filozofii sztuki dźwiękowej Salomé Voegelin s. 261-282
Między mimikrą a rebelią : pejzaż (post)kolonialny regionalnej literatury Małgorzata Mikołajczak s. 283-305
Geografia literatury polskiej : rozpoznawanie Wschodu Anna Nasiłowska s. 306-320
Próba epopei : o narracjach założycielskich tzw. Ziem Odzyskanych Kamila Gieba s. 321-335
Politropia : retoryka Odyseusza Wojciech Ryczek s. 336-356
Nocna rozmowa – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie romantyzmu Elżbieta Zarych s. 357-385
Barbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa : Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca Paweł Zajas s. 386-410