Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2008, Numer 4 (112)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
(Nie)widzialne miasta Grzegorz Grochowski s. 6-10
Miejsca pamięci : lieux de mémoire Andrzej Szpociński s. 11-20
Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca : zwrot topograficzny w badaniach literackich Elżbieta Rybicka s. 21-38
Oko Innego/cudzoziemca jako możliwa perspektywa poznawcza literatury polskiej Teresa Walas s. 39-47
Azja nie istnieje Tokimasa Sekiguchi s. 48-75
Cierpienie przestrzeni środka Monika Bednarczuk Monika Rudaś-Grodzka s. 76-89
Literatury łagrowej obszary nieodsłonięte : kulturowe oblicza Innego Wiktoria Tichomirowa s. 90-100
Berlin polskich socrealistów Jerzy Smulski s. 101-110
Prawy do lewego Joanna Orska s. 111-120
Poezja patrycjusza Iwona Misiak s. 121-126
Nie-Miejsca : wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności : fragmenty Marc Augé s. 127-140
Romantycy na mapach Marta Zielińska s. 141-145
Gopło Marta Piwińska s. 146-153
Warszawa Reduta Ordona Dorota Siwicka s. 154-159
Nicea Marek Bieńczyk s. 160-168
Paryż Krzysztof Rutkowski s. 169-176
Pornic Grzegorz Marzec s. 177-183
Magiczna moc sztuki : podmiot, sfera publiczna, emancypacja Leszek Koczanowicz s. 185-199
Karczma żydowska jako locus delicti, czyli próba przestrzennego usytuowania zbrodni rytualnej Jolanta Żyndul s. 200-213
O "autentyczności" i ponowoczesnym rozumieniu doświadczenia turystycznego Paweł Zajas s. 215-230
Mur miejski - przyczynek do rozważań o tożsamości miasta Piotr Antoniak s. 231-242
Najtrudniej jest spotkać Lilit : opowieści chasydek Anka Grupińska s. 243-261
Terytorium znużenia Lutz Seiler Dorota Stroińska (tłum.) s. 263-271