Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1997, Numer 6 (48)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zatargi graniczne Ryszard Nycz s. 1-4
Granice anarchizmu interpretacyjnego Andrzej Szahaj s. 5-33
Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego Zygmunt Bauman s. 35-43
Staroświeckie glosy Henryk Markiewicz s. 45-49
O zdradliwej swobodzie interpretacji Stefan Morawski s. 51-62
Anarchizm interpretacyjny - o czym mowa? Jerzy Kmita s. 63-68
Interpretacja jako wiedza radosna Erazm Kuźma s. 69-73
Granice etyki interpretacji Ewa Rewers s. 75-80
Postęp? Michał Paweł Markowski s. 81-82
Tekst - wirtualność - interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ Wojciech Kalaga s. 83-92
Stawrogin : problemy interpretacji a idea bohatera Jarosław Grzech s. 93-107
Co kto woli Joanna Grądziel s. 107-113
"... pozostać wiernym niepewnej jasności" Jan Potkański s. 113-116
Co z "odwilżą"? Mariusz Zawodniak s. 116-127
Cenzura PRL a współczesne edytorstwo Tadeusz Drewnowski s. 127-136
Niewypowiedziane i niewypowiadalne we współczesnym dramacie Małgorzata Sugiera s. 137-149
Niedotykalność rozumienia Anna Sierszulska s. 151-166