Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1990, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakoś inaczej Ryszard Nycz s. 1-4
Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej Jan Błoński s. 5-24
Poezja jako samopoczucie (pokolenie '76) Edward Balcerzan s. 25-45
Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli... Marian Stala s. 46-62
Widok z Vancouveru Bogdan Czaykowski s. 63-69
Współczesna literatura polska - między empirią a konceptualizacją Teresa Walas s. 70-90
Balcerzan jako strateg i ideolog Jerzy Święch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 91-100
Przewodniku prowadź! Małgorzata Czermińska Marek Witkowicz (aut. dzieła rec.) s. 100-104
Literatura emigracyjna i historia literatury Wojciech Ligęza Józef Bujnowski (aut. dzieła rec.) s. 104-109
Kultura polska po Jałcie Lidia Burska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 109-112
Orzech trudny do zgryzienia : (prolegomena do wszelkiej przyszłej periodyzacji literatury zwanej emigracyjną) Maria Danilewicz-Zielińska s. 113-121
Samoistność i służebność Wojciech Skalmowski s. 122-126
Narracja, nowomowa, forma totalitarna Michał Głowiński s. 127-133
Polska szkoła w poezji Aleksander Fiut Czesław Miłosz s. 135-145
Trzeba grać w nowej sztuce Janusz Sławiński s. 146-153
O Bibliotekach Andrzej Dobosz s. 155-161
Żer Tygrysów Andrzej Biernacki s. 162-171