Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2009, Numer 4 (118)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Faux pas Dorota Krawczyńska s. 6-11
Podróż egzotyczna i zwrot do wnętrza : narracje niefikcjonalne między "orientalizmem" a intymistyką Małgorzata Czermińska s. 13-22
Prawda w dzienniku osobistym Paweł Rodak s. 23-38
Okupacyjna codzienność w pisanych po polsku dziennikach dzieci Holokaustu Justyna Kowalska-Leder s. 39-61
"Nazizm podbił cały nasz świat" : epistemologiczna szara strefa w wojennych dziennikach Chaima Kaplana Amos Goldberg Katarzyna Bojarska (tłum.) s. 62-74
Dziennik albo samobójstwo? Katarzyna Nadana-Sokołowska s. 75-90
Konfiguracje i rekonfiguracje doświadczenia Dorota Wolska s. 91-101
Apetyt turysty Blanka Brzozowska s. 102-109
Nie-klasyczna historia teorii literatury Europy (Środkowo-)Wschodniej Adam F. Kola s. 110-120
Od sowietologii do postkolonializmu Dariusz Skórczewski s. 121-134
Literackie wyobrażenia suwerenności Paweł Tomczok s. 135-143
Wymogi narracji, wymogi tożsamości Paul John Eakin Tomasz Łysak (tłum.) s. 145-158
Dyskurs literacki jako dyskurs konstytuujący Dominique Maingueneau Hanna Konicka (tłum.) s. 159-170
Filozofia w rodzaju żeńskim oraz świadectwo Zagłady : Sarah Kofman Dorota Głowacka Tomasz Łysak (tłum.) s. 171-182
Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie Jerzy Kandziora s. 183-198
Zagłada i profanacje Przemysław Czapliński s. 199-213
"Niewidzialne świadectwa" : perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu Aleksandra Ubertowska s. 214-226
"Komedia o Holokauście" : gatunek niemożliwy Luisa Banki Aleksandra Ubertowska (tłum.) s. 227-242
Czym jest antropologia literatury? : Pytanie o początek literatury Paweł Rodak s. 245-258
O etycznym wymiarze kulturocentryzmu Przemysław Kaczmarek s. 259-268
Kilka impresji o Konstanzer Maisterklasse "Trauma and Narration" Katarzyna Bojarska s. 269-273
[Szanowna Redakcjo, już myślałam...] Izabela Jarosińska s. 274-275