Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2007, Numer 5 (107)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadectwo życia : świadectwo literatury Jerzy Jarzębski s. 6-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identyfikacja a świadectwo jako gatunek Robert Eaglestone Tomasz Łysak s. 11-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspektywy performatywizmu Anna Zeidler-Janiszewska s. 34-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Zwrot performatywny" we współczesnej humanistyce Ewa Domańska s. 48-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dziwne mydło : Zofia Nałkowska i ekonomia Zagłady Bożena Shallcross Kinga Maciejewska (tłum.) s. 62-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świadectwo : pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem języka Tomasz Majewski s. 74-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzikie teoriotwórstwo interpretacji" : o "Poezji modernizmu" Andrzeja Skrendy Tomasz Kunz s. 85-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zrozumieć Grynberga Sławomir Żurek s. 96-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czarny humor i sprzeczne tradycje nowoczesnej literatury Tomasz Mizerkiewicz s. 103-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prywatne podsumowanie Sławomir Buryła s. 113-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zdarzenie bez świadka : prawda, świadectwo oraz ocalenie Dori Laub Tomasz Łysak (tłum.) s. 118-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nietzscheańskie aporie prawdziwości Hanna Buczyńska-Garewiczs s. 131-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaciemniony pokój Piotr Mitzner s. 149-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nie poddać poezji : Jerzego Ficowskiego wiersze o stanie wojennym Jerzy Kandziora s. 165-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leopold Buczkowski : traumatyczna tkanka prozy Dawid Skrabek s. 177-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
O dwóch przypadkach reprezentacji : wokół motywu daty : Tomasz Różycki i Andrzej Sosnowski Alina Świeściak s. 191-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życie u stóp góry zamkowej : życie, prawda i narracja w Waltera Benjamina pismach o Kafce Adam Lipszyc s. 202-213
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stanisław Salzman : gawęda tragiczna : lwowski esej środowiskowy Ireneusz Piekarski s. 214-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Do którego Tołstoja pisał Mickiewicz? Marta Zielińska s. 227-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawda poezji - prawda życia : o Danucie Zamącińskiej Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 233-236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Noty o autorach. s. 237-239
  Zacytuj
 • Udostępnij