Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2013, Numer 4 (142)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo o fotografii Katarzyna Bojarska s. 6-12
"Miscellanea photographica" : narodziny języka fotografii Małgorzata Maria Grąbczewska s. 13-29
Mapy : od metafory do kartografii krytycznej Elżbieta Rybicka s. 30-47
Afektywna przemoc : "Moim przyjaciołom Żydom" Władysława Strzemińskiego Luiza Nader s. 48-73
Migawki z bliskich spotkań : fotografia, literatura, historia Paweł Mościcki s. 74-96
Dydaktyczna maszyna antropologiczna Dorota Sajewska Mateusz Borowski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 97-103
Resztki ponowoczesności Jan Sowa Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 104-108
Sąd nad psychoanalizą : kilka uwag o książce Krzysztofa Wolańskiego Anna Turczyn Krzysztof Wolański (aut. dzieła rec.) s. 109-119
Paratekstualna obfitość : fotografia i tekst w "Elementarzu wojennym" Bertolta Brechta Jonathan J. Long Adam Lipszyc (tłum.) s. 121-145
Nie blaknij : oblicze niemieckiej historii w "Ein-heit" Michaela Schmidta Michael W. Jennings Krzysztof Pijarski (tłum.) s. 146-158
Fotografia i histeria : ku poetyce flesza Ulrich Baer Katarzyna Bojarska (tłum.) s. 159-188
Sztuka i wspólnota : artystyczna refleksja nad Shoah jako otwarcie się na inność Dorota Głowacka s. 189-206
Zdjęcie jako figura powtórzenia i nieobecności w "Zagładzie" Piotra Szewca Marta Koszowy s. 207-223
Klientki pierwszych domów towarowych : o potencjale emancypacyjnym kobiecego konsumpcjonizmu Agnieszka Dauksza s. 224-241
"Ta sama szara lalka patrząca w bok" : fotografia, tożsamość i różnica w "Klarze Milicz" Iwana Turgieniewa Magdalena Szczypiorska-Mutor s. 242-256
Poza kratą mowy : poetologiczne funkcje milczenia w wierszach Paula Celana z tomu "Sprachgitter" Paweł Piszczatowski s. 257-268
Praktykowanie "postpamięci" : Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz Aleksandra Ubertowska s. 269-286
Sztuka jako święto w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera : (uwagi na marginesie "Aktualności piękna") Paweł Dybel s. 287-298
Pocztówki z podróży? : obrazy wizualne w lekturze Mieke Bal Łukasz Zaremba s. 299-311
Sztuka czytania? : Mieke Bal w teorii i w praktyce Maciej Maryl s. 312-326