Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1995, Numer 3/4 (33/34)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeciw oczywistościom Anna Nasiłowska s. 1-4
A ciało słowem się stało Elżbieta Neyman s. 5-30
Metafora drożdży : co to jest literatura/poezja kobieca Grażyna Borkowska s. 31-44
Sens "Przygody w nieznanym kraju" Anieli Gruszeckiej Ewa Kraskowska s. 45-67
Sedno sprawy, czyli unarodowienie romansu Beth Holmgren s. 68-86
Kobieta autorka Krystyna Kłosińska s. 87-112
Antropologia płci Henryka Elzenberga Agnieszka Nogal s. 113-131
Feminizm i psychoanaliza - ucieczka od opozycji Anna Nasiłowska s. 132-141
Matki i ich władza w literaturze niemieckiej Bożena Chołuj s. 141-157
Róża i Barbara Izabella Kaluta s. 158-173
Czy feministki mogą się stroić, czyli o semiotyce stroju kobiecego w literaturze Małgorzata Gromadzińska s. 173-180
"Kobieta czytająca jak kobieta czytająca jak kobieta..." Anna Łebkowska s. 180-187
Próba niezupełnie feministyczna Krzysztof Pstrong s. 187-195
I Faustyna umrze... : o twórczości Krystyny Kofty Inga Iwasiów s. 196-211
W poszukiwaniu starszych sióstr : Wanda Melcer - próba portretu Aneta Górnicka-Boratyńska s. 212-233
Wersy uwięzione w datach : o wierszach rosyjskiej Safony, Sofii Parnok (1885-1933) Iwona Misiak s. 233-247
"Białe małżeństwo" i "Wierna rzeka" : rekonesans feministyczny Halina Filipowicz s. 248-256
Szymborska i Świrszczyńska : dwa bieguny codzienności Małgorzata Baranowska s. 256-263
Ciało jako ciało obce : ułomki z poszukiwań ciała w twórczości Różewicza Dorota Heck s. 264-266
Ona czy on? : Rozważania nad kategorią rodzaju w kontekście przekładów poezji z języka szwedzkiego Leonard Neuger s. 267-273
Kobiety Elaine Bouquey Julia Kristeva s. 275-282