Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2001, Numer 5 (70)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kulturowa natura : kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego Ryszard Nycz s. 4-14
Co nam zostało ze strukturalizmu Janusz Sławiński s. 15-19
Narratologia : dzisiaj i nieco dawniej Michał Głowiński s. 20-30
Modalność : literaturoznawstwo i kognitywizm Włodzimierz Bolecki s. 31-49
Interpretacja i literatura Michał Paweł Markowski s. 50-66
Gatunek : sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej Bożena Witosz s. 67-85
Recepcja literatury : przedmiot, zakresy, cele badań : komentarz do tytułu i postscriptum Andrzej Skrendo s. 87-93
Niewiarygodna książka Henryk Markiewicz s. 94-99
Pośmiertny tryumf genologii Grzegorz Grochowski s. 100-110
W horyzoncie teorii literackiej Maria Dąbrowska-Partyka s. 111-115
Polonijne zbiory archiwalne w USA w badaniach nad biografią Jana Lechonia Beata Dorosz s. 116-124
"... wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć" : przyjaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską w świetle ich korespondencji 1943-1959 Ewa Głębicka s. 125-138
Świadkowie Zagłady Tomasz Żukowski s. 139-145
Sztybel Ryszard Löw s. 146-150
Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii Krzysztof Okopień s. 151-164
Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis Charles Russell Jarosław Płuciennik (tłum.) s. 165-173
Ankieta "Tekstów Drugich" : 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku s. 174
Odpowiedź na ankietę "10 największych osiągnięć..." Janina Abramowska s. 175-176
Łódeczka Edward Balcerzan s. 176-180
Moja dziesiątka : odpowiedź na ankietę "Tekstów drugich" Mieczysław Inglot s. 180-183
W odpowiedzi na ankietę zamieszczoną w "Tekstach Drugich" Krzysztof Krasuski s. 183-184
Dziesięć najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX w. Henryk Markiewicz s. 184-185
Zabierając głos w ankiecie "Tekstów Drugich" Jerzy Paszek s. 185-186
Odpowiedź na ankietę "10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku" Jerzy Smulski s. 186
Odpowiedź na ankietę Jerzy Święch s. 187-189
Litewskie urodziny Miłosza Tadeusz Bujnicki s. 191-195
XXX Konferencja Teoretycznoliteracka czyli jubileusz i spory Andrzej Skrendo s. 196-203
[Szanowny Panie Redaktorze...] Adam Czerniawski s. 205
[Szanowny Panie...] Adam Dziadek s. 206