Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2008, Numer 6 (114)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o literaturze i języku Marta Zielińska s. 6-8
Gdzie są moje granice? : O postkolonializmie w literaturze Maria Delaperrière s. 9-19
Polski dyskurs kresowy w niefikcjonalnych zapisach międzywojennych : próba lektury w perspektywie postcolonial studies Hanna Gosk s. 20-33
"Antysemickie wątki w polskim kanonie literackim" : próba przekonstruowania problemu Leonard Neuger s. 34-43
Realizm podszyty fantastyką Jerzy Jarzębski s. 44-53
Rzeczywistość nieprzedstawiona albo o przeszłości pewnego złudzenia Tomasz Kunz s. 54-67
"Tyle jesteśmy warci, ile kochamy naszych zmarłych" Józef Wróbel s. 69-75
Aschenschrift - pismo z popiołów Dawid Skrabek s. 76-84
Specyficzna odmiana pisania o pisarstwie lagrowym Arkadiusz Morawiec s. 85-93
Śmiertelna zgroza Mieke Bal s. 95-115
Kłopoty z monografią Marek Zaleski s. 117-126
Chłód świadomości albo Monsieur Teste o cierpieniu Łukasz Musiał s. 127-144
Zapis i niewypowiedzenie : milczenie i rozpacz w "Dziennikach" Zofii Nałkowskiej Anna Foltyniak s. 145-154
Zobaczyć w sobie nic : melancholia w "Dzienniku intymnym" Amiela Piotr Śniedziewski s. 155-169
"Złamane pióro eksliterata"? : o "Szkicach" Juliana Kraszewskiego Maria Kobielska s. 170-185
Prawa natury plus parę innych względów : o przyjęciu tomu poezji Ryszarda Kapuścińskiego Adam Poprawa s. 186-198
O podmiotowości literackiej : nowe lektury dzieł Henryka Rzewuskiego Kazimierz Bartoszyński s. 199-206
Wydarzenie, którego nie było, czyli "Holokaust" dla maluczkich Zofia Mitosek s. 207-215
Istnienie mityczne Marii Janion oraz jego przejawy w wyobraźni kulturowej i społecznej Izabela Filipiak s. 217-223
Marii Janion zmagania z polskimi traumami Tadeusz Sucharski s. 224-238
Poza granicami : Bruno Schulz w języku angielskim Brian R. Banks Maciej Maryl (tłum.) s. 239-251
Naznaczenie niemożliwością : "Księga Pytań", surrealizm i Holokaust Agata Kula s. 252-263