Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2008, Numer 3 (111)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obrazki z wystawy Dorota Krawczyńska s. 6-10
Wyspiański jako problem polskiego modernizmu Teresa Walas s. 11-26
Słaba ontologia w nowoczesnej literaturze polskiej : rekonesans Andrzej Zawadzki s. 27-42
Modernizmy i ich losy Tomasz Majewski s. 43-67
Baśka, Barbara, Barbarita : wygnanie w powojennej emigracyjnej prozie kobiecej Bożena Karwowska s. 68-87
Dlaczego Gustaw Herling-Grudziński bał się spotkać z Witoldem Gombrowiczem? Marian Bielecki s. 88-110
Koleje nowoczesności Jerzy Franczak s. 111-117
(Re)wizje nowoczesności Patrycja Bućko s. 118-124
Dziwne płaszcze Micińskiego Anna Czabanowska-Wróbel s. 125-131
Nieistniejący gatunek Piotr Śniedziewski s. 132-139
Silnik Prousta Sara Danius s. 141-149
"Granica przejrzystości w" : o zmysłach modernizmu Jan Balbierz s. 150-157
Ingarden nieobecny? Henryk Markiewicz s. 159-161
Jak to: zachwyca, kiedy nie zachwyca? Danuta Ulicka s. 162-165
Przeżycie literackie w dobie kultury medialnej : kognitywistyczne przesłanki komunikacji Hanna Konicka s. 166-173
Poezja w poszukiwaniu intymności Ewa Kołodziejczyk s. 175-183
Sztyletnicy powstania styczniowego - historiografia i literatura : rekonesans Paulina Małochleb s. 184-193
Życie kulturalne krakowskich mieszczan przełomu XIX i XX wieku w zapiskach autobiograficznych : zarys problematyki Anna Pochłódka s. 194-200
Jamie Oliver vs. reszta świata Izabela Jarosińska s. 201-206
Proces "ferdydurkizacji" Argentyny Klementyna Czernicka-Suchanow s. 206-228
[W poprzednim numerze...]. s. 229