Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1990, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiana stanu Edward Balcerzan s. 1-6
Dekonstrukcjonizm literacki jako "nowomowa" Wojciech Skalmowski s. 7-17
Poststrukturalistyczne wyzwanie : próba "dekonstrukcji" Jürgen Landwehr Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 18-38
Od narratologii akcji do narratologii decyzji Wlad Godzich Grażyna Borkowska (tłum.) s. 39-49
Córki Miltona : (o podmiocie krytyki feministycznej) Grażyna Borkowska s. 50-64
Między fragmentem a powieścią, czyli za co kocham Rolanda Barthes'a Michał Paweł Markowski s. 65-73
Wizje Ingardenologa Danuta Ulicka Anita Szczepańska (aut. dzieła rec.) s. 74-79
Dwugłos o towianizmie Danuta Sosnowska Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 79-82
Teorematy Mieczysław Porębski s. 83-90
Zrzędność bez przekory Henryk Markiewicz s. 91-98
Glosa o współczesnym literaturoznawstwie w Polsce Kazimierz Bartoszyński s. 99-111
O gatunkach zmąconych : nowe konfiguracje myśli społecznej Clifford Geertz Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 113-130
Mój pogląd na literaturę Stanisław Lem s. 131-147
Maria Renata Mayenowa Teresa Dobrzyńska s. 149-159
Koniec świata Małgorzata Baranowska s. 160-165