Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1992, Numer 1/2 (13/14)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od polonistyki do komparatystyki (i z powrotem) Ryszard Nycz s. 1-4
Adam Mickiewicz w oczach Francuzów Zofia Mitosek s. 5-20
"Doktor Żywago" a idea Sofii Per-Arne Bodin Danuta Ulicka (tłum.) s. 21-29
Pseudorewolucja w języku poetyckim : Julia Kristeva i rosyjska awangarda Clare Cavanagh Grażyna Borkowska (tłum.) s. 30-47
Awangarda : pokusa poezji i utopia władzy Aleksander Władimirowicz Lipatow Roman Mazurkiewicz (tłum.) s. 49-57
Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego Przemysław Czapliński s. 57-72
Komparatyści Wschodu i Zachodu w Tokio Edward Możejko s. 72-76
Modele i przemiany Anna Nasiłowska s. 76-79
Florilegium Jerzy Paszek s. 80-86
Lege artis Marian Romanowski s. 86-94
O Janie Józefie Lipskim - dopowiedzenie Alina Kowalczykowa s. 95-96
Polonistyka za granicą Stanisław Barańczak Daniel Beauvois Bogdana Carpenter Maria Delaperrière Wiktor Erlich Rolf Fieguth Halina Filipowicz Regina Grol-Prokopczyk Beth Holmgren Jerzy R. Krzyżanowski Madeline G. Levine Czesław Miłosz Edward Możejko Aleksander Schenker Halina Stephan Ewa Thompson Thomas Venclova Andrzej Vincenz s. 97-149
W ciemni Małgorzata Czermińska s. 151-154
"Dlaczego uczysz się polskiego?" Ewa Kraskowska s. 154-159
Nieufność wobec mowy potocznej Oswald Ducrot Anna Dutka s. 161-174
Arcydzieła pióra białych mężczyzn : uwag kilka o kanonie Fred Nicols Bożena Schallcross s. 174-178
My i Zachód Benedikt Liwszyc Adam Pomorski (tłum.) s. 179-198
Korespondencja Witold Gombrowicz Czesław Miłosz s. 199-222
Prywatna historia poezji (III) Małgorzata Baranowska s. 223-238