Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1999, Numer 1/2 (54/55)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osoba w nowoczesnej literaturze : spojrzenie wstecz i parę wątpliwości Ryszard Nycz s. 4-6
Liryzm i podmiot modernistyczny Anna Nasiłowska s. 7-30
Dramatyczne gry w podmiot Krystyna Ruta-Rutkowska s. 31-48
Osoba w dyskursie feministycznym Inga Iwasiów s. 49-63
Filozoficzny dziennik intymny : de Biran, Amiel, Elzenberg Andrzej Zawadzki s. 65-84
Podmiot jako akt woli : Harold Bloom i teoria dziedziczenia agonicznego Agata Bielik-Robson s. 85-108
Ku topologii nowożytnej podmiotowości Piotr Bukowski s. 109-120
Psychoanaliza i literackość : o "Formach pamięci" Marka Zaleskiego i "Czarnych sezonach" Michała Głowińskiego Filip Mazurkiewicz s. 121-131
Ujarzmianie Foucaulta Monika Bogdanowska s. 132-139
Książka o przekładzie Magda Heydel s. 140-149
Bez przydziału (VII) Janusz Sławiński s. 151-163
Seks, gender i tekst albo granice autonomii literackiej German Ritz Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 165-174
"Kościół międzyludzki" w "Ślubie" Witolda Gombrowicza Michał Masłowski s. 175-187
Pisać Nałkowską Izabella Kaluta s. 189-210
Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska Ewa Kraskowska s. 211-227
Niby-ja, niby-on, czyli zbiorowe ustalanie persony Mirona Białoszewskiego : na podstawie wspomnień o poecie Jacek Kopciński s. 229-237
O podróży, nomadzie i imigrancie Jerzy Turowski s. 239-245
Śmierć autora Roland Barthes Michał Paweł Markowski (tłum.) s. 247-251
Korespondencja Jerzego Stempowskiego i Aleksandra Wata Jerzy Stempowski Aleksander Wat s. 253-266
Kwadrat mowy o Mironie Leszek Soliński s. 267-272
Rozalie Miron Białoszewski s. 273-282
Osoba w literaturze Grzegorz Wołowiec s. 283-290
Literatura (u)wiedziona Joanna Grądziel s. 291-301