Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2011, Numer 3 (129)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria Darwina i humanistyka Marta Zielińska s. 6-9
Kompleks Darwina Ryszard Koziołek s. 11-32
Literaturoznawczy darwinizm Krzysztof Kłosiński s. 33-51
Czy gatunki i konwencje ewoluują (dzisiaj)? Krzysztof Uniłowski s. 52-63
Darwin, darwinizm i kultura wizualna XIX wieku Gabriela Świtek s. 64-82
Dialektyka a myśl słaba Maciej Sosnowski s. 83-97
À quoi bon écrire tout cela?, czyli "Pamiętnik" Stanisława Brzozowskiego po francusku Piotr Śniedziewski s. 98-112
Amerykańska biografia Mickiewicza i jej autor Marta Zielińska s. 113-117
Czytając Gombrowicza z Deleuze'em Tul'si Kamila Bhambry s. 118-121
"Przyjemność jak tragedia" : wyobraźnia a rzeczywistość materialna Gillian Beer Maciej Mrozik (tłum.) s. 123-144
O pochodzeniu opowieści : spojrzenie wstecz i perspektywy : ewolucja, literatura, krytyka Brian Boyd Tomasz Markiewka (tłum.) s. 145-164
Zając, lis i ludzie : o jednej powieści Adolfa Dygasińskiego Wacław Forajter Paweł Tomczok s. 165-181
Nieobecność wiedzy : przypadek "Nauczyciela" Wacława Berenta Krystyna Koziołek s. 182-192
Studia nad zwierzętami : od aktywizmu do akademii i z powrotem? Monika Bakke s. 193-204
Zagrożenia czy możliwości? : Ekokrytyka : rekonesans Justyna Tabaszewska s. 205-220
Przestrzeń peripersonalna w jaskiniach paleolitycznych Mirosław Kocur s. 221-237
Kulturowa semantyka motywu zwierząt Wiesław Przybyła s. 238-252
"Po przekroczeniu tego progu zaczyna się królestwo śmiechu..." : antysemityzm jako wywąchiwanie Piotr Weiser s. 253-261
"Styczność" jako paralogika poezji czystego nonsensu Krzysztof Obremski s. 262-279
Głowa pełna głosów : Pessoi i Dennetta koncepcje jaźni Arkadiusz Żychliński s. 280-292
"Nie o każdym śpiewają pieśń..." : profesor Alina Witkowska (1928-2011) Izabela Jarosińska s. 293-295