Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2001, Numer 2 (67)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonistyka na rozdrożu Ryszard Nycz s. 4-10
"Przepisywanie" Wielkiej Historii Achmatowa, Szymborska i żona Lota Clare Cavanagh Tomasz Kunz (tłum.) s. 11-28
Od "postmodernizmu" do "modernizmu" : Wat - inne doświadczenie Włodzimierz Bolecki s. 29-39
Miasto Schulza Jerzy Jarzębski s. 40-51
Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu Elżbieta Zarych s. 52-77
Autentyczność i amoralizm : problemy indywidualnej tożsamości w "Czerwonym Pokoju" Augusta Strindberga i "Próchnie" Wacława Berenta Piotr Bukowski s. 78-100
Arystokratyczny liberalizm Aleksandra Świętochowskiego Grażyna Borkowska s. 101-113
Coś Ty Francuzom zrobił, Mickiewiczu?... Izabela Jarosińska s. 115-119
Na peryferiach "czysto-formalnej" estetyki : Witkacy i Rytard Radosław Piętka s. 120-128
Dyskusyjna propozycja dekonstrukcjonizmu Dorota Klimanowska s. 129-137
Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego? Anna Łebkowska s. 139-155
Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne propozycje Andrzej Karcz s. 156-167
Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce Michał Rusinek s. 168-189
Hermeneutyka tekstu literackiego w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza Michał Kuziak s. 191-206
Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej : "El Desdichado" Gérarda de Nervala Magdalena Siwiec s. 207-224
Metafora : "Rozprawa o nierówności" Paul de Man Artur Przybysławski (tłum.) s. 225-245
Koniec wojny Leopold Buczkowski s. 247-264
Między "Wertepami" a "Czarnym potokiem" : zagadnienia ewolucji prozy Leopolda Buczkowskiego Sławomir Buryła s. 265-273