Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1991, Numer 3 (9)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstępniak autotematyczny Jerzy Jarzębski s. 1-4
Język i naród : polski los i rosyjska sud'ba Anna Wierzbicka s. 5-20
Piłsudski i Piłsudski : pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza Stanisław Rosiek s. 21-37
Tysiąc oczu polis Nina Gładziuk s. 38-57
Podmiot czyli podrzutek Krzysztof Okopień s. 58-74
Metafora metafor : o poezji Tymoteusza Karpowicza Andrzej Falkiewicz s. 75-87
"Conocne rozmowy z samym sobą" : o "Dziennikach" Tomasza Manna Egon Naganowski s. 89-105
Intertekstualność stylizacja i kolacja... Włodzimierz Bolecki s. 106-110
"Dzienniki" Żeromskiego jako źródło erotyczne Grażyna Borkowska s. 110-116
Ogrody, opis, Oświecenie Jerzy Snopek s. 116-123
Papierek lakmusowy Jan Zieliński s. 123-126
Etos i polityka : wyznania Aleksandra Hertza Anna Sobolewska s. 126-131
Gdzie Rzym, gdzie Krym... Jan Kott s. 133-138
Biografie sybiraków Czesław Hernas s. 139-145
O "jajcach" w "Manifeście" Stanisława Barańczaka Krystyna Pisarkowa s. 146-148
Wspomnienie o Stefanie Żółkiewskim Zdzisław Libera s. 149-153
Pamięci Stefana Żółkiewskiego Alina Brodzka Jan Kordys s. 153-157