Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1992, Numer 4 (16)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Intelektualiści, esteci i myśl praktyczna Anna Nasiłowska s. 1-5
Miłość wbrew przeciwnościom : intelektualiści a państwo Zygmunt Bauman Teresa Rutkowska (tłum.) s. 7-19
Przyboś metafizyczny Edward Balcerzan s. 20-34
Metafora absolutu Maria Delapierre s. 35-55
Kilka szczegółów Jarosław Marek Rymkiewicz s. 56-71
"Szatańska pycha" Norwida Joanna Zach-Błońska s. 73-77
Oni nam mówią Tadeusz Zgółka s. 77-83
O podręczniku "Młoda Polska" z r. 1991 nie tylko polemicznie Tomasz Lewandowski s. 83-90
Pochwała Leszka Kołakowskiego Stefan Morawski s. 91-100
Michał Głowiński jako badacz nowomowy Zofia Stefanowska s. 101-106
Esprit d'escalier czyli rzecz o prywatnej metodologii Kazimierz Bartoszyński s. 107-128
Nowaczyński i Brzozowski o Berencie : inedita z archiwum "Przeglądu Tygodniowego" Ryszard Nycz s. 129-143
Fides, Spes, Caritas Stefan Treugutt s. 143-154
Niepochwytny Treugutt Mirosława Puchalska s. 155-159