Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2002, Numer 4 (76)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paradoksy nowoczesności Grzegorz Grochowski s. 4-9
Modernizm w literaturze polskiej XX w. : rekonesans Włodzimierz Bolecki s. 11-34
Literatura nowoczesna : cztery dyskursy (tezy) Ryszard Nycz s. 35-46
"...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne" : z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski Anna Czabanowska-Wróbel s. 47-62
Dokument pisany kluczem : kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego Andrzej Zawadzki s. 63-80
Jedna z prac redakcyjnych Mieczysława Grydzewskiego Rafał Moczkodan s. 81-89
Błońskiego portret wielokrotny z Witkacym Tomasz Bocheński s. 90-97
Obszary porównań : nowoczesne praktyki komparatystyczne Zofia Mitosek s. 98-102
Znakoświat Andrzej Szahaj s. 103-111
Pogranicza literackości Adam Dziadek s. 112-118
Fikcja i teoria Danuta Ulicka s. 119-126
Rozważania o wierszu Joanna Grądziel-Wójcik s. 127-133
Wierzyć i wiedzieć Jan Kordys s. 134-156
Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii Anna Wierzbicka s. 157-176
Pisarz solidarności ofiar : o "Cudzych głosach" Henryka Grynberga Dorota Krawczyńska s. 177-185
Literatura jako symulacja : o "Obronie żebractwa" Andrzeja Bursy Tomasz Kunz s. 186-194
Pragnienie ścisłości i historyzmu : nauka o literaturze w atmosferze postmodernizmu Ivo Pospíšil Tomasz Żukowski (tłum.) s. 195-201
Głos z zamurowanego ciała Łucja Gliksman Leo Lipski s. 202-215
Jak się dawniej dedykacje pisały Henryk Markiewicz s. 216-229
"Hamlet" Wyspiańskiego : czytanie, pisanie, czyli o wędrowaniu w labiryncie świata Magdalena Popiel s. 230-240
Nieswój po swoje Michał Paweł Markowski s. 241-246
Ja jestem od teorii Jan Ciechowicz s. 247-250
Anieta "Tekstów Drugich" : 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku s. 251
[Ogromnie ucieszyłem się z zaproszenia...] Jacek Baluch s. 252-254